– Struktura

Komendant Straży Miejskiej

mgr Wiesław Dubij

REFERAT PREWENCJI

Kierownik Referatu Prewencji 

mgr inż. Joanna Kufel

Dyżurni Referatu Prewencji 

Robert Lachowski, Grzegorz Wojdyr

Patrole Referatu Prewencji

Zmiana I

Grzegorz Grabowski, Przemysław Szymański;
Rafał Barszczowski, Adam Pawłowski;
Marcin Olszak, Łukasz Pucz;
Krzysztof Piaskowski, Ilona Patek.

Zmiana II

Waldemar Łuksza, Jan Woźniak;
Marcin Siek;
Andrzej Witt, Adam Stańczyk;
Tomasz Pawelec, Andrzej Klimaszewski.

REFERAT FINANSOWO ADMINISTRACYJNY

Główna księgowa 

mgr Anita Lasocka

Back to top