– Procedura postępowania z owadami

Gniazdo os oraz owady.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia w postaci roju pszczół, szerszeni itd. należy niezwłocznie poinformować właściciela terenu, który powinien podjąć działania zmierzające do usunięcia roju, gniazda, itp.

  • dzieci,
  • osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

W przypadku wystąpienia zdarzeń z owadami takimi jak pszczoły, osy oraz szerszenie należy zachować szczególną ostrożność oraz pamiętać przede wszystkim o tym, że:

Wiedzieć trzeba, że Straż Pożarna usunie owady lub gniazda z obiektu tylko w przypadku, gdy w miejscu występowania istnieje zagrożenie dla przebywających tam:

  • nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady,
  • nie należy próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda,
  • nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi,
  • należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności,
  • w przypadku użądlenia należy izolować taką osobę – substancja „alarmowa” znajdująca się w jadzie może mobilizować kolejne owady do ataku,
  • unikać stosowania silnych zapachów – mogą wywołać agresję u owadów,
  • podczas „ataku” pszczół, os i szerszeni, należy osłonić głowę, a w szczególności twarz, rękoma lub odzieżą, nie wolno opędzać się od owadów – może to je rozdrażnić, jak najszybciej oddalić się z miejsca „ataku” lub schronić się w ciemnym pomieszczeniu – owady unikają ciemności.
Back to top