– Monitoring bezdomnych

W dniu 22 lutego 2023 r. strażnicy po raz dziewiąty w trwającym okresie zimowym uczestniczyli w planowanych czynnościach kontrolnych o nazwie „Monitoring bezdomnych”. Funkcjonariusze wraz z pracownikami socjalnymi MOPS kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Działania te prowadzone są systematycznie w z góry zaplanowanych terminach oraz w razie zaistnienia pilnej potrzeby.

Nasze czynności w tym zakresie skupiają się przede wszystkim na identyfikowaniu podstawowych potrzeb osób bezdomnych, aktualizowaniu ich miejsc pobytu, reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia oraz przekazywaniu informacji o ofercie pomocowej.

Apelujemy o informowanie straży o miejscach, w których przebywają osoby bezdomne. Telefon kontaktowy do Straży Miejskiej: 986 lub 915775090.

Back to top